Depremzede Asistan Hekimlerden Sağlık Bakanlığına Çağrı: Sesimizi Duyan Var mı?

0
37

Depremzede asistan doktorlar, zelzele bölgesinde yaşadıkları meselelere tahlil istemek ve imtihanla kazandıkları eğitim haklarını savunmak emeliyle Sıhhat Bakanlığı önünde bir basın açıklaması düzenledi. TTB Merkez Kurulu üyesi Dr. Karer Yurtdaş, Sıhhat Bakanlığı’nın ve Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK) asistan tabipleri yalnızca sıhhat hizmeti veren bir alanda tanımladığını, asistan tabiplerin tıpkı vakitte uzmanlık eğitimlerini sürdürmeleri gereğinin göz arkası edildiğini söyledi. Deprem bölgesindeki uzmanlık eğitimi imkanlarının sınırlılıklarından kelam eden Yurtdaş, “TUK kararıyla meslektaşlarımızın geçiş hakkı, bulundukları üniversitelerin yönetimlerinin insafına bırakıldı. Sarsıntı bölgesinin gerçeğini görmezden gelen bu kararın derhal düzenlenmesini istiyoruz” dedi.

Baytemür: Sıhhat Hizmeti Yükü Asistan Doktorların Omzuna Yüklenemez

Ankara Tabip Odası Lideri Dr. Muharrem Baytemür; doğal afetin felakete dönüşmesinde sorumluluğu bulunan idarecilere reaksiyon gösterdi. Zelzele bölgesinde barınma, hijyen, sıhhat üzere temel ihtiyaçların hala karşılanamadığına dikkat çeken Baytemür, ne sıhhat hizmeti yükünün asistan doktorların omzuna yüklenebileceğini ne de uzmanlık eğitiminin çadır hastanelerde sürdürülebileceğini kaydetti.

Adıbelli: Asistan Doktorlara Geşiş Hakkı Tanınmalı

Sağlık ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES) Eş Genel Lideri Gönül Adıbelli; kamu otoritesinin zelzeleden bu yana tahlil yerine çözümsüzlük ürettiğini belirtti. Asistan doktorların hak kazandıkları eğitimi almamaları halinde mesleklerinin gereklerini yerine getirmekte zorlanacağını vurgulayan Adıbelli, geçiş hakkının tanınması gerektiğini kelamlarına ekledi.

Depremzede Asistan Tabipler İnançlı Çalışma İstiyor

Hekim-Sen Ankara Temsilcisi Dr. Banu Yıldırım; depremzede asistan doktorların talep ettiği tahlil tekliflerinin, sıhhat sisteminin güzelleştirilmesi için olduğunu ve bu nedenle tüm halkı ilgilendirdiğini tabir etti. Tabip Birliği Sendikası Ankara Temsilcisi Dr. Öznur Özkan ise asistan tabipler olarak nakil hakkı kazanmak, nöbet tutmak, hadise bakmak, eğitim eşitliği görmek, hakkıyla misyon ve inançlı çalışma istediklerini söyledi.

Asistan Doktorların Eğitim Hayatı Enkaz Altında Kalmıştır

Asistan doktor Dr. Rıdvan Erden basın açıklamasında imtihanla kazandıkları eğitim alma haklarını savunmak için toplandıklarını söylerek şöyle konuştu: “Bizler Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’dan gelen depremzede asistan doktorlarız. Biz tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi öğrencisi doktorlarız. Doktor birliği Sendikası, Hekim-Sen, SES, Türk Tabipleri Birliği ve bizlere dayanak olan öteki doktorlarla bugün eğitim hakkımız için bir ortadayız. Binbir emekle çok sıkıntı olduğu herkesçe bilinen 6 yıllık tıp fakültesi eğitimimizin akabinde yıllarca hazırlandığımız TUS’u ve DUS’u kazanarak elde ettiğimiz uzmanlık eğitimi hakkımız sarsıntı gününden itibaren sona ermiştir.6 Şubat 04.17’de sarsıntıda ağır hasar alan ve yıkılan konutlarımızdan canımızı sıkıntı kurtarıp hastanelerimizin acil servislerine koştuk. Yaralanan depremzede vatandaşlarımızı canla başla tedavi etmeye çalıştık. Eğitim hayatımız da zelzele gününden itibaren enkaz altında kaldı. Bugüne kadar hastanelerimizde öğrencisi olduğumuz uzmanlık branşı dışında kalan her alanda durmadan çalışmaya devam ettik ama artık bizler eğitimimize devam etmek istiyoruz. Zira bizler uzman doktor değiliz! Uzmanlık eğitimi almaya hak kazanmış öğrencileriz. 4-5 yıllık eğitim sürecinden sonra lakin uzman olabileceğiz.”

Teorik ve Pratik Dersler Eğitimimizin Temelidir

Aistan tabipler ismine konuşan Dr. Erden, zelzeleden ziyan gören kentlerde Sarsıntıdan barınacak mesken kalmadığı için dönüşümlü olarak esnek mesai yöntemi çalışmanın mecburî hale geldiğini, hocalarından aldıkları teorik ve pratik derslerin eğitimlerinin temelini oluşturduğunu fakat dönüşümlü çalışırken hocalarla bir ortaya dahi gelemediklerini söyledi. “Uzmanlık eğitimimizi ‘nitelik ve nicelik bakımından tam olarak almak’ imkânsız hale gelmiştir” diyen Erden, “Hastalarımızı yatarak tedavi ve takip ettiğimiz eğitimimizin kıymetli bir kesimini oluşturan servislerimizin birçok kapalı olduğu için eğitimimiz önemli oranda ve telafi edilemeyecek derecede sekteye uğramıştır. Zira yalnızca Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’daki uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri durmuş, geri kalan vilayetlerdeki meslektaşlarımızın uzmanlık eğitimleri devam etmektedir. Zelzelenin üzerinden 2,5 ay geçmiş olmasına karşın öteki 77 vilayetteki meslektaşlarımızla ortamızda klinik, teorik ve pratik manada kapanmayacak derecede farklar oluşmuştur” diye konuştu. 

Karar Tekrar Gözden Geçirilsin!

Çalışmaya zorlandıklarını belirten asistan tabipler, 15 Mart 2023 tarihli ve 2293 sayılı TUK kararı mucibince diğer kentlerde eğitimlerine devam etmeleri gerektiğinin kabul edildiğini lakin bu karardaki mühletin çok kısa olması ve üniversite idarelerinin inisiyatifine bırakılmasının sonucunda bir kısım asistan tabibin yalnızca üç ay için görevlendirmeye uygun görüldüğü ve birçoklarının hiçbir halde müsaade alamadıklarını belirttiler. Asistan doktorlar, kararın tekrar değerlendirilip, 1999 sarsıntısında olduğu üzere depremzede asistan tabipler için kalıcı olarak öbür kentlere nakil edilmesi davetinde bulundu. 

Sesimizi Duyun!

Alınan bu karar bizi eğitimsizliğe mahkûm edip yaklaşık 1000 asistan doktorun ileride yetersiz eğitimle uzman tabip olup hastalarını en gerçek biçimde tedavi etmesine pürüz olacaktır. Bu durum önemli bir halk sıhhati sorunu yaratacaktır. Gençliğimizin en hoş çağlarını bilime ve insan sıhhatine adayan uzman doktor adayları olarak, çocukluktan beri hayalini kurduğumuz mesleğimizin uzmanlık eğitimini ileride türel, vicdani, ahlaki ve cezai sorumluluklarımızın doğmaması bakımından kalıcı ve kuralsız olarak inançlı bölgelere geçişimiz sağlanmalıdır.Asistan tabipler ismine kelam alan Erden kelamlarını şöyle bitirdi: “Bu duruma tahlil olarak Adıyaman EAH’nin olduğu üzere Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki tıp fakültelerinin afiliye hastaneler olması ve hastanenin işleyişinin uzman tabiplerce devam ettirilmesi gerekmektedir ve bu kentlerde süreksiz görevlendirmelerle öbür kentlerden görevlendirme yordamı gelen uzman tabiplerce hizmete devam etmesi gerekmektedir.Bu belirsizlik daha ne kadar sürdürülecektir? Biz depremzede asistan doktorlar olarak sorumluluk mercilerin de olan tüm makamlara bir defa daha sesleniyoruz: Sesimizi duyan var mı?”  (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı) 

hack forum muğla escort dalaman escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler gaziantep escort escort gaziantep escort izmir
tipobet Manavgat Escort https://www.turkcasino.net/ marklawrence.org tokat escort cheapest viagra cheapest viagra hack hack