Besin Mühendisleri’nin Zelzele Raporu’nda Şok Eden ‘Kızılay Yardımı’ Detayı!

0
34

Gıda Mühendisleri tarafından hazırlanan rapordaki Kızılay Yardımı Ayrıntısı dikkat çekti !

TMMOB Türkiye Besin Mühendisleri Odası zelzele bölgelerinde karşılaşılan afet sonrasında besin dağıtımı ve uygulamaları raporu yayımladı. Kahramanmaraş Merkezli Sarsıntılar 20 Şubat tarihli Ön Müşahede Raporu’nda depremzedelere son kullanma tarihi geçmiş eserlerin dağıtıldığı bilgisi yer aldı. Raporun 5’inci sayfasında, “Alanda ve yardım dağıtım alanlarında STT ve TETT geçmiş eserlerle karşılaşılmıştır. Bu, zati bağışıklık ve hudut sistemleri zayıflamış olan depremzede ve yakınlarının, besin zehirlenmesi ve besin kaynaklı risklerle müsabakasına sebebiyet verebilecek bir durumdur” cümleleri yer alırken, Kızılay’ın ‘Kurban Hissesi Kıyma’ Yardım Konservesi’nin fotoğrafına yer verildi. Konservenin üzerindeki üretim tarihinin; 03/2021 iken son tüketim tarihinin ise 09/2022 olduğu görülüyor. Kızılay’ın depremzedelere tarihi geçmiş eserlerle yardımda bulunması şok etti!

TMMOB Besin Mühendisleri Odası Rapor’da AFAD ve Kızılay yardım tertiplerini eleştirdi.

AFAD ve Kızılay Tertiplerine Eleştiri 

Raporun Sonuç Kısmında, afetin tesirlerini azaltmak için birinci 7 gün içerisinde ilgili devlet makamları ve kurumlarının üzerine düşen misyonları yapmadığı, yapmakta geç kaldığı tespitinde bulunularak, “Bu sorumsuz ve başarısız aksiyonlar silsilesi aslında sonuçları büyük olacak olan bu sarsıntının toplumdaki tesirlerini artırmıştır. Zelzelenin çabucak sonrasında yardımları ve arama kurtarma çalışmalarını organize etmesi gereken AFAD ve Kızılay; gerek arama kurtarma ve sıhhat çalışmalarını gerekse besin yardımlarını organize etmede başarısız olmuştur. Sorumlu bakanlıkların hiçbirisi üstüne düşen vazifeleri tam manasıyla yerine getirmemiştir” cümlelerine yer verdi. 

Gıda Mühendisleri Raporu’nda sarsıntı bölgelerinde besin sıhhati ve güvenliği konusunda yapılması gerekenler ve yapılmayanlarla ilgili bilgi verildi.

Halkın Sıhhati ve Güvenliği İçin Acil Hareket Planı Oluşturulmalı

Gıda Mühendisleri Odası raporda, odalarının ve  TMMOB’un ilgili öbür odalarının yazılı ve kelamlı işbirliği taleplerinin yetkili makamlarca karşılıksız bırakıldığı ya da çalışma yapmasına kısıtlı olarak imkan verildiği vurgulanırken, halkın sıhhati ve güvenliği için öncelikle acil durum aksiyon planlarının süratli bir biçimde oluşturulması ve anlık olarak uygulamaya konması gerektiğine dikkat çekildi. Rapor sonuç kısmında şu değerlendirmeler  yer aldı: “Böylelikle hala çalışmaların devam ettiği zelzele bölgelerinde yer alan risklerin azaltılması ve oluşacak can ve mal kayıplarının artış suratının düşürülmesi sağlanmalıdır. Bundan sonraki süreçlerde ve afetlerde bu kadar büyük yıkımların ve kusurların yapılmaması için sorumluluk sahibi tüm makam ve bireyleri; baht ve fıtrat telaffuzlarının ardına saklanmaktan vazgeçerek bilimin, tekniğin, mühendisliğin ve alanında uzman şahısların ikazlarını ve telaffuzlarını dikkate almaya davet ediyoruz. Nasıl ki yakın vakitte geride bıraktığımız tüm doğal afetlerde kaybettiğimiz tüm canlılarımız, ormanlarımız ve doğal güzelliklerimizin vebali sorumluluk sahibi bireylerde ise bu ve bundan sonraki afetlerde de o denli olacaktır. Büyükşehir Belediyelerinin Sarsıntı Master Planında Acil (Afet Sırasında) Planlama Etkinlikler kapsamında yer alan afetzede ve yardım takımları için besin ve su güvenliğinin sağlanması konusu tek cümleyle geçiştirilmek yerine geniş kapsamlı olarak ele alınmalıdır.”

Sağlıklı Besine Pak Suya Ulaşım İnsan Hakkıdır!

Alanlarda çıkarılacak yemeklerin yalnızca karın doyurmak için olmaması gerektiğine dikkat çeken Besin Mühendisleri Odası,”İhtiyaç sahiplerinin eksiksiz beslenmeleri, sağlıklı ve sağlam besine erişim hakları tam olarak karşılanmalıdır. Sağlıklı, sağlam besin ve pak suya erişimin bir insan hakkı olduğu unutulmamalı, doğal afetten sağ kurtulmuş beşerler, afet alanlarında çalışan arama kurtarma grupları ve gönüllüler besin güvenliği kaynaklı bir riske maruz bırakılmamalıdır” vurgusunda bulundu. 

RAPORDA SONUÇ KISMINDA ÖNE ÇIKAN MADDELER

 • Sıcak yemek dağıtımı birtakım noktalarda lakin sarsıntının 4. gününden sonra başlamıştır. 
 • İçilebilir nitelikteki sular zelzelenin 3. gününden sonra alana ulaştırılabilmiştir. 
 • Öncelikli kümede yer alan depremzedelerin (bebek, gebe, yaşlı ve kronik hastalığı olanlar) beslenme gereksinimleri 6. günden sonra kısmen karşılanabilmiştir. 
 • İstekli ve arama kurtarma gruplarının beslenme problemleri 6. günden sonra çözülebilmiştir. 
 • İstekli ve arama kurtarma takımlarının paklık ve barınma sorunları hala çözülememiştir. 
 • Besin depolama alanları belirlenememiş ve uygun depolama şartları sağlanamamıştır. 
 • Temel besin unsurlarının AFAD ve KIZILAY tarafından organize istifi ve dağıtım çalışmaları çok geç başlatılmıştır. Bu sebeplerle uyumunu kendisi sağlayan sivil düzenekler tarafından hala dayanak çalışmaları yürütülmektedir. 
 • Dağlık bölgelere 4. günden itibaren yalnızca sivil inisiyatifler vasıtasıyla yardım ulaştırıldığı gözlenmiştir. 
 • Tuvalet ve paklık emeliyle kullanılacak pak suyun alanlara getirilmesi fakat 7. günden sonra sağlanabilmiştir. 
 • Zelzelenin 6. gününden itibaren bölgeden salgın riskli hastalık haberleri gelmeye başlamıştır. 
 • Araç eksikliği, koordinasyonsuzluk ve nitelikli takım eksikliği gözlenmiştir. 
 • Soğuk zincir ile taşıma ve depolama araçları hala alanın birçok yerine ulaşabilmiş değildir. 
 • Tarım ve Orman Bakanlığı etraf vilayetlerde vazife yapan işçilerini zelzele alanına geç ve plansız görevlendirmiştir. 
 • Hayvan kaybımızla ilgili hala bir açıklama yapılmamış ve hasar tespit çalışması sonucu yayınlanmamıştır. 
 • Su ve kanalizasyon gruplarının çalışmaları hala tamamlanmış değildir. 
 • Su ile ilgili denetleme izleme çalışmalarına devam edilmeli, bulanıklık ve mikrobiyal denetimler dışında radyoaktivite bedelleri de kesinlikle tahlil edilmelidir. 
 • Bölgeye önlem maksatlı olarak doğalgaz ve elektrik verilememesi kaynaklı hasarın az yaşandığı ve besin endüstrinin ağır olduğu vilayetlerimizde besin üretimini sekteye uğratmıştır. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı) 
hack forum muğla escort dalaman escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler istanbul escort bayanlar